Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

Contact form submitted! We will be in touch soon.

Στοιχεία επικοινωνίας

Χρ. Χατζηχαλεπλής - Εμπόριο - Χρώματα Αυτοκινήτων & Σκαφών
Δηλαβέρη 16, Λεύκα - Πειραιάς, 18543
Γραμμή Roberlo 210 4202228  Τηλ:+30 210 4204505 Fax:+30 210 4212119 E-mail: info@paintscom.gr