Προϊόντα / Αυτοκίνητο / Βερνίκια / Spies-Hecker

SPIES HECKER CLEAR COAT 8007
 
Βερνίκι 2Κ . Προσφέρει άψογο αποτέλεσμα κατάλληλο για γενικές επισκευές. Αναμιγνύεται με σκληρυντές:

3009 (αργός) - 3008 (μεσαίος)- 3007(γρήγορος).