Προϊόντα / Αυτοκίνητο / Στόκοι / Roberlo

MULTIPLAST
 
Πολυεστερικός ελαστικός στόκος για την επισκευή πλαστικών .