Προϊόντα / Αυτοκίνητο / Σκληρυντές / Roberlo

G5005/5004/5006
 
Σκληρυντής που αναμειγνύεται με το βερνίκι Global 6000 
G5004 (αργός)- G5005 (μεσαίος)- G5006-γρήγορος