Προϊόντα / Αυτοκίνητο / Σκληρυντές / Roberlo

C35
 
Σκληρυντής υψηλών στερεών για τα βερνίκια UNIX 450/250

Διαθέσιμα προϊόντα : C354 (αργός), C355 (μεσαίος), C356 (γρήγορος).