Προϊόντα / Ναυτιλιακά / Αστάρια

PRIMOCON
 

Αστάρι συμβατικό που δεν περιέχει πίσσα, γρήγορου στεγνώματος, για όλα τα υποθαλάσσια υποστρώματα. Επίσης κατάλληλο ως επίστρωση φραγμού/πρώτο χέρι πάνω σε μη συμβατά ή άγνωστα αντιρρυπαντικά. Το Primocon εμποδίζει τη διήθηση TBT από μια υποκείμενη αντιρρυπαντική επίστρωση, με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται με ελάχιστο πάχος ξηρού φιλμ 80 micron (τουλάχιστον 2 στρώσεις με ρολό) και ότι το φιλμ παραμένει ακέραιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τελείωμα: θαμπό
• Συγκεκριμένη Βαρύτητα: 1,1
• Όγκοι στερεών: 33%
• Τυπικός χρόνος διάρκειας προϊόντος: 2 χρόνια
• VOC (Όπως παρέχεται): 584 gr/lt